Z badań ryzyka w działalności gospodarczej – Barometr Ryzyk Allianz za 2018 r. – wynika, że przedsiębiorcy identyfikują ryzyko przerw w pracy, w tym zgonu wspólnika, wśród największych zagrożeń. W badaniu wzięło udział 1.911 podmiotów z 80 krajów, z 20 dziedzin gospodarki. (patrz wykres) 

Właściwa ocena ryzyka oraz jego ubezpieczenie skutecznie obniża poziom zagrożenia.

 

Większość polskich spółek, decyduje się na lokowanie w umowie spółki zapisów art. 183 KSH, co w przypadku zgonu wspólnika, przyczynia się do wzrostu ryzyka utraty płynności finansowej spółki.

Dotyka to wszystkich rodzajów spółek: jawną, komandytową, partnerską czy też z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

chart created with amCharts | amCharts

 

Klienci, współpracujących z nami biur brokerskich, obsługiwani są przez renomowane kancelarie prawnicze, 

które są w pełni przygotowane do wdrożenia Projektu „Art. 183 KSH” w spółkach. 

 

Zapraszam Brokerów do współpracy

Biura brokerskie zainteresowane współpracą w zakresie wdrożenia Projektu „Art. 183 KSH” u swoich Klientów, proszę o kontakt. Ustalimy formę współpracy oraz jej wszystkie parametry.