Szanowni Państwo.

Jeżeli planujecie Państwo swój kalendarz spotkań i eventów z Klientami, proszę uwzględnić moją propozycję naszego udziału w takim wydarzeniu.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy nieodpłatną prezentację możliwości zastosowania rozwiązań Projektu „Art. 183 KSH”

Proszę skorzystać z formularza zgłoszenia lub wysłać wiadomość.

e-mail: art183@ubezpieczenia-mrj.pl

Formularz: Zgłoszenie

 

Interdyscyplinarność to słowo klucz do nowej jakości usług prawniczych. Zwyczajnie, kojarzy się ono z oferowaniem klientowi możliwości skorzystania z usług prawniczych w kilku dyscyplinach prawa: prawie spółek, fiskalnym, rynków kapitałowych i wielu innych, w ramach jednej kancelarii. Jak wynika z moich obserwacji, dzisiaj przedsiębiorcy coraz chętniej spoglądają na nieco inną interdyscyplinarność kancelarii prawniczych; na możliwość przeprowadzenia konkretnego procesu, składającego się z kilku elementów, w jednym miejscu.

Takim mechanizmem jest opracowany przeze mnie Projekt „Art. 183 KSH”, gdzie w ramach jednego zadania, klient otrzymuje dwie usługi – prawniczą, w zakresie zmiany zasad obowiązujących w umowie spółki, oraz ubezpieczeniową, która wypełni zmienione zapisy, zgodnie z wolą i oczekiwaniem klienta. Zapraszam Państwa do rozmów o możliwości zastosowania Projektu „Art. 183 KSH” w Państwa praktyce.

Marek R. Jankowski

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

chart created with amCharts | amCharts

Wdrożenie Projektu ‚Art. 183 KSH’ wymaga wykonania kilku czynności przygotowawczych; od ustalenia wartości udziałów poszczególnych wspólników, przez ofertowanie do podpisania Umowy Ramowej. Ten dokument zawiera wszystkie istotne informacje, zarówno dla Ubezpieczyciela przygotowującego umowę ubezpieczenia jak i dla kancelarii prawniczej, która przygotowuje projekt zmian w umowie spółki. Ostatnim elementem procesu jest zarejestrowanie zmienionej umowy spółki w Sądzie Rejestrowym oraz uruchomienie ubezpieczenia.

 

Proces przygotowawczy, w zależności od poziomu zaangażowania spółki, może trwać od kilku do kilkunastu dni.

Umowy spółek

Jesteśmy przygotowani do współpracy z każdą kancelarią prawniczą w zakresie dostosowania umowy ubezpieczenia w Projekcie „Art. 183 KSH” do potrzeb spółek przez nie obsługiwanych. Przygotujemy w porozumieniu ze spółką projekt Umowy Ramowej, która określi podstawowe parametry ubezpieczenia oraz przeprowadzimy proces ubezpieczenia.

Umowy własne

Zachęcamy Państwa do analizy własnych umów spółek pod kątem możliwości zastosowania Projektu „Art. 183 KSH”. Tam, gdzie wartość udziałów wspólników w spółce wykazuje niewielką wartość, ale po śmierci wspólnika pozostaje jego portfel klientów, który przejmie kancelaria, zaspokojenie spadkobierców nabiera nowego, istotnego znaczenia.

Panel informacyjny i konsultacje

Otwieramy panel informacyjny, gdzie każda kancelaria może skonsultować konkretny przypadek (konkretną umowę spółki) Państwa klienta. Służymy pomocą w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego oraz metody zabezpieczenia interesów spółek w obliczu zdarzenia, jakim jest zgon wspólnika. Korzystanie z panelu jest nieodpłatne. Proszę skorzystać z poniższego formularza.