10

Współpracujących Kancelarii

17

Specjalistycznych projektów

134

Udzielone asysty świadczeniowe

156.000 +

Beneficjentów programów

 

Nasz system oceny jakości produktów ubezpieczeniowych

Highest Quality Insurance Product

Najwyższej jakości projekty ubezpieczeniowe, które powstają na zamówienie naszych klientów. Tworzymy je od podstaw, łącznie z OWU.

Insurance Broker Recommendation

Produkty ubezpieczeniowe, którym udzielamy szczególnej rekomendacji. Wcześniej, są one przez nas dokładnie analizowane i jeżeli jest taka potrzeba uzupełniamy je o własne klauzule i odstępstwa od OWU, tak żeby dopasować je idealnie do potrzeb naszych Klientów.

Quality Insurance Product

W ten sposób oznaczamy produkty ubezpieczeniowe, które oferują ubezpieczyciele, a które zostały przez nas sprawdzone i pozytywnie zakwalifikowane pod kątem jakości i ceny.

Nasza misja

„W procesie obsługi Klienta, najistotniejszym jest stworzenie płaszczyzny, na której konkurencja ma jakikolwiek sens i staje się przydatnym narzędziem. Nie jest konkurencją oferowanie identycznych rozwiązań, za tę samą cenę, w tych samych warunkach, za pomocą tych samych narzędzi. To plagiat. Potrzeba rozwiązań innowacyjnych. I my je tworzymy”

Nasza wizja

Chcemy nadal tworzyć systemy i projekty ubezpieczeniowe, które będą swoistą tarczą ochronną dla naszych klientów. Każdy, bez względu na wielkość i pozycję w rankingach, ma prawo do naszego profesjonalizmu i zaangażowania. Zawsze.

Asysta świadczeniowa nie jest niczym szczególnym – jest naszym obowiązkiem

Moja krótka historia

Ubezpieczenia są moją pasją od 1996 roku. Pracowałem dla ubezpieczycieli i renomowanych biur brokerskich. Od ponad 10 lat specjalizuję się w projektach dedykowanych oraz outsourcingu umów ubezpieczenia.

Projekt „Art. 183 KSH” jest moim 17-tym autorskim projektem ubezpieczeniowym.

Jeżeli masz pytania, zadzwoń lub napisz. Wysłuchamy, przeczytamy i odpowiemy.

Często zadawane pytania.

Można więcej o Projekcie ‚Art. 183.KSH’?

Kodeks Spółek Handlowych w art. Art. 183 § 1 oraz Art. 1831 (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), w Art. 60 § 1, Art. 65 § 1 (Spółka jawna), Art. 99 pkt. 1, Art. 101 (Spółka partnerska) oraz w Art. 103 § 1, Art. 124 § 1 (Spółka komandytowa) określa zasady postępowania w przypadku śmierci wspólnika. Dotychczas stosowane rozwiązania okazały się nieskuteczne, żeby nie powiedzieć, szkodliwe dla Spółek. W wielu przypadkach postępowanie mające na celu zaspokojenie spadkobierców doprowadzało do rozwiązania lub upadłości spółki. Opracowaliśmy specjalistyczny produkt ubezpieczeniowy, zabezpieczający interesy spółki w pełnym zakresie, tak, że w przypadku śmierci wspólnika, spółka nie poniesie żadnych kosztów wynikających z przywołanych wcześniej zapisów KSH.

Jak uruchomić Projekt ‚Art. 183 KSH’?

Procedura uruchomienia projektu w spółce jest kilkuetapowa. Po pierwsze, trzeba określić aktualną wartość spółki, tym samym wartość udziałów każdego ze wspólników. Kolejny krok to zmiana stosownych zapisów w Umowie Spółki. Dalej, pozostaje już tylko zawarcie umowy ubezpieczenia. Proszę przesłać do nas zgłoszenie za pomocą formularza na stronie Projektu – wszystkim się zajmiemy.

Czy zmian w umowach spółek można dokonać wyłącznie w kancelariach wymienionych na Waszej stronie?

Nie tylko. Można w każdej innej, z tym tylko, że te wymienione są doskonale przygotowane do przeprowadzania stosownych zmian. Znają produkt ubezpieczeniowy, zasady i procedury, więc zrobią to szybko i profesjonalnie. To nie jest „wiedza tajemna”, ale wymaga szczególnego zaangażowania i wielce profesjonalnego podejścia.

Czym jest Outsourcing i dla kogo?

Outsourcing, jako wyłączenie pewnych procesów na zewnątrz, był do niedawna wyłącznie przywilejem. Outsourcingowi podlegały procesy IT, księgowości, HR, ochrony, żywienia, prania, transportu itp. Dzisiaj wydaje się, że Outsourcing jest jedynym wyjściem w sytuacji, kiedy UZP trwa w swojej opinii, a RIO wręcz zabrania zawierania umów ubezpieczenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Outsourcing jest jedynym rozwiązaniem, zgodnym z obowiązującym prawem, które skutecznie eliminuje odpowiedzialność i udział pracodawcy w procesie zawierania i realizacji umów ubezpieczenia grupowego na życie. Można go stosować nie tylko w jednostkach finansowanych ze środków publicznych, ale w każdym przedsiębiorstwie.

Nie znalazłem produktu ubezpieczeniowego, który spełni moje oczekiwania. Co dalej?

Proszę nam o tym powiedzieć. Skoro jest ryzyko, które można zidentyfikować, to znajdziemy sposób na jego ubezpieczenie. Można nam zaufać!

Czy zorganizujecie przetarg na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników jednostki finansowanej ze środków publicznych?

Niestety nie. Na brokerze ciąży ogromna odpowiedzialność za wszystko to robi lub czego zaniecha. Departament Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów stoi na stanowisku, że ubezpieczenia grupowe na życie pracowników, w jednostkach finansowanych ze środków publicznych, zawarte w oparciu o zamówienia publiczne, zostały zawarte z naruszeniem prawa. I my w pełni podzielamy tę opinię. Zalecamy natomiast Outsourcing, co do którego Ministerstwo Finansów nie ma zastrzeżeń.

Co powiedzieli o mnie…?

REFERENCJE

(…) P. Marek Jankowski podjął się zadania utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników ArcelorMittal S.A. W krótkim czasie negocjacje wszystkich elementów programu zostały zakończone (w tym negocjacje z Reprezentacją Związków Zawodowych, w których p. Jankowski wykazał się szczególnymi umiejętnościami), a dokumenty zostały złożone w wyznaczonym czasie w Komisji Nadzoru Finansowego…

 

p. Andrzej Wypych, dyr. personalny

REFERENCJE

(..) Rekomenduję współpracę z p. Markiem R. Jankowskim, jako partnerem sprawdzonym, solidnym i wiarygodnym, legitymującym się bogatą wiedzą i doświadczeniem w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz ubezpieczeń grupowych na życie…

 

p.Jan Anysz, Wiceprezes Zarządu

REFERENCJE

(…) W okresie, kiedy p. Jankowski kierował biurem ubezpieczeń na życie…, przy jego zasadniczym udziale i z jego inspiracji powstał program „Ubezpieczenia trwałej, krótkotrwałej i czasowej niezdolności do pracy” – na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S, A.. Współpracę z p. Markiem R. Jankowskim uznajemy za pozytywną i rozwijającą część naszej historii w zakresie współpracy z niezależnymi pośrednikami…

 

p. Łukasz Kosicki, dyr. Biura Ubezpieczeń