Procedury Projektu „Art. 183 KSH” 

 

Przygotowanie Spółki do zmiany zasad zaspokajania spadkobierców wspólnika wymaga wykonania kilku czynności, które realizowane w odpowiedniej kolejności składają się na efekt końcowy, czyli zmianę zapisów Umowy spółki oraz zawarcie ubezpieczenia ryzyka finansowego spółki.

Prezentujemy Państwu kolejne etapy i procedury postępowania w tym procesie.

Umieszczony w procedurze 2 Wniosek o przygotowanie oferty wstępnej formalnie rozpoczyna proces. Proszę go pobrać ze strony, a następnie po wypełnieniu, przesłać dane w wersji elektronicznej. Instrukcja znajduje się we wniosku.

Organizacja Projektu nadzorowana jest przez Kancelarie prawnicze współpracujące z nami w ramach Projektu „Art. 183 KSH”.

Zamiar wdrożenia Projektu w Państwa Spółce można złożyć za pomocą poniższego formularza lub rozpocząć proces od wypełnienia Wniosku o kwotację. 

Kolejność i cel procedur.

INTERES UBEZPIECZENIOWY

Spółka określa w jakim zakresie ubezpieczenie ma pokryć jej ewentualne zobowiązania finansowe wobec spadkobierców wspólników.

WNIOSEK O OFERTĘ

Spółka kieruje do Brokera wniosek o przygotowanie wstępnej oferty ubezpieczenia. We wniosku określa oczekiwane parametry ubezpieczenia oraz termin realizacji.

Pobierz WNIOSEK

OFERTA WSTĘPNA

Broker na podstawie kwotacji od Ubezpieczyciela przygotowuje wstępną ofertę ubezpieczenia. Oferta wstępna zawiera propozycje wysokości składek oraz zasady oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

OCENA RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

W zależności od wskazania ubezpieczyciela, ubezpieczeni poddają się ocenie ryzyka: ankieta medyczna lub badania lekarskie, raport finansowy.

 

OFERTA UBEZPIECZENIA

Na podstawie wniosku o ubezpieczenie oraz wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel prezentuje Ofertę ubezpieczenia. Po jej akceptacji przez spółkę, broker przygotowuje Umowę Ramową.

 

UMOWA RAMOWA

W oparciu o Ofertę ubezpieczenia, Broker przygotowuje Umowę Ramową, w której zostają określone wszystkie zmiany dotyczące umowy spółki w relacji z ubezpieczeniem.

 

UMOWA SPÓŁKI

Kancelaria prawnicza opracowuje projekt zmian umowy spółki, uwzględniając wszystkie zapisy Umowy Ramowej. Przygotowany dokument Kancelaria przedkłada w Sądzie Rejestrowym,

 

UMOWA UBEZPIECZENIA

Po opracowaniu zmian w umowie, spółka zawiera umowę ubezpieczenia wspólników.Broker sprawuje nadzór nad wykonaniem umowy ubezpieczenia, również przez udzielenie Asysty świadczeniowej.