Szanowni Państwo.

W działalności każdej spółki niezwykle istotnym jest utrzymanie dobrej kondycji finansowej. 

Istnieje wiele przyczyn dla których kondycja finansowa spółki może ulec zachwianiu; klęska żywiołowa, pożar, atak cybernetyczny czy też przerwa w działalności spowodowana rożnymi zdarzeniami. Wśród nich to zgon wspólnika ma niewątpliwie kluczowe znaczenie. Nie dość, że z dnia na dzień tworzy  się bolesna luka personalna, to w konsekwencji, jeżeli umowa spółki zakłada taką ewentualność, powstaje obowiązek spłaty niewstępujących do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Bez względu na wielkość spółki, jej wartość rynkową czy zasobność, zobowiązanie wobec spadkobierców może przewyższać zdolności finansowe spółki. 

Od wielu lat przedsiębiorcy poszukiwali rozwiązania, które w prosty i skuteczny sposób zabezpieczy spółkę przed roszczeniami spadkobierców, oczywiście zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego.

Stosowane wcześniej ubezpieczenia krzyżowe nie zdały egzaminuMiały bowiem pewną istotną wadę – nie były w żadnej relacji z umową spółki, a często świadczenia z ubezpieczenia otrzymywali nie ci, którzy powinni. Tak więc spółka, w dalszym ciągu, pozostawała zobowiązaną wobec spadkobierców. W końcu pomysł na takie ubezpieczenia zarzucono.

Na początku tego roku, przy udziale kilku wiodących polskich kancelarii prawniczych, powstał Projekt „Art. 183 KSH”. Projekt umożliwia uregulowanie tych kłopotliwych kwestii w taki sposób, że po śmierci wspólnika spółka pozbędzie się swoich zobowiązań – przejmie je ubezpieczyciel, a spadkobiercy otrzymają pełną, nie uszczuploną kwotę, będącą równowartością udziałów zmarłego. 

 

 

Kondycja finansowa (ang. financial health) – pojęcie opisujące ocenę sytuacji finansowej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstw, posiadana kondycja finansowa determinuje zdolność do utrzymania się na rynku w warunkach konkurencji. Pojęcie to odnosi się do trwałości przedsiębiorstwa, jego bezpieczeństwa i wiarygodności finansowej oraz zdolności do generowania zysku czy wzrostu wartości. „Stan zdrowia” przedsiębiorstwa określany jest w szczególności przez takie parametry jak płynność finansowa, wypłacalność, rentowność zasobów i zyskowność prowadzonej działalności. O złej kondycji finansowej można mówić na przykład, gdy przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową, jest nierentowne i niezyskowne.

 

Więcej przeczytacie Państwo w folderze Projektu „Art. 183 KSH”.

Zachęcam Państwa do rozmowy na temat możliwości zastosowania Projektu w Państwa Spółce.

Opiekę prawną zapewniają renomowane Kancelarie Prawnicze w całym kraju.

 

Zapraszam Państwa do spotkania i rozmowy.

Spółki zainteresowane wdrożeniem Projektu „Art. 183 KSH” proszę o kontakt. Ustalimy sposób organizacji Projektu oraz jego wszystkie parametry.