Ubezpieczenie dzieł sztuki – co trzeba wiedzieć?

Posted on

Dzieła sztuki stanowią coraz częstszy przedmiot zawieranych polis ubezpieczeniowych. Dla wielu osób stanowią one nie tylko lokatę kapitału ale mają także wartość osobistą i sentymentalną. Dzieła sztuki mogą być objęte zarówno polisą ubezpieczeniową domu lub mieszkania, ale mogą też stanowić indywidualny przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie dzieł sztuki – co trzeba wiedzieć?

Decydując się na zawarcie polisy obejmującej ubezpieczenie dzieł sztuki, warto mieć na względzie to, że każdy ubezpieczyciel inaczej definiuje to pojęcie. W celu wybrania idealnie dopasowanego ubezpieczenia, warto poznać dokładne zapisy OWU. Większość ubezpieczycieli za dzieła sztuki uważa takie przedmioty materialne jak: obrazy, broń, grafiki, rzeźby, posągi, kolekcje znaczków, pocztówek oraz innych przedmiotów. Co ważne, każdy przedmiot, aby mógł być uznany za dzieło sztuki powinien odznaczać się odpowiednim pochodzeniem, autentycznością oraz wartością. Wartość danego przedmiotu ocenia rzeczoznawcza i to na tej podstawie dobiera się sumę ubezpieczenia. Dobrze też, jeśli ubezpieczający posiada odpowiednie dokumenty poświadczające ww. warunki. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie z reguły nie będzie obejmowało spadku wartości danego przedmiotu spowodowanego upływem czasu, czy też jego niewłaściwym przechowywaniem i nieodpowiednią konserwacją.

Wiele ubezpieczycieli zastrzega sobie stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania ubezpieczonych dzieł sztuki. Można do nich zaliczyć posiadanie drzwi oraz rolet antywłamaniowych, a także odpowiednich osłon oraz zabezpieczeń właściwych dla danego przedmiotu. W przypadku niespełnienia przez ubezpieczającego określonych w umowie warunków, kwota z tytułu ubezpieczenia może nie zostać wypłacona.

Zakres ubezpieczenia dzieł sztuki

Polisa ubezpieczeniowa może obejmować różne zdarzenia ubezpieczeniowe. Warto zdecydować się na taki wariant, który będzie dotyczył wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń i który w jak najlepszym stopniu zapewni ochronę ubezpieczającego. Do najczęstszych okoliczności, które obejmują tego typu polisy zalicza się:

  • kradzieże różnego typu (kradzież bez włamania, kradzież z włamaniem),
  • zdarzenia takie jak pożar czy zalanie,
  • dewastacja i wandalizm,
  • stłuczenie,
  • uszkodzenie dzieł sztuki.

Wartościowe przedmioty można także zabezpieczyć nie tylko na czas ich przechowywania ale także transportu i ekspozycji. W pierwszym przypadku jej zakres będzie ograniczał się do zachowania należytej staranności podczas transportu, natomiast ubezpieczenie na czas ekspozycji będzie doskonałym rozwiązaniem dla osób, których dzieła są wypożyczane.