Od czego można ubezpieczyć wartościowy zegarek?

Posted on

Większość z nas posiada zegarek. Służy on nie tylko do sprawdzania aktualnej godziny, ale stanowi również znakomity dodatek do wszelkich ubraniowych stylizacji. Jeśli kupiliśmy go za znaczną sumę pieniędzy, to wówczas powinniśmy koniecznie pomyśleć o kompleksowym ubezpieczeniu. Pamiętajmy bowiem, że gwarancje producentów są zazwyczaj mocno ograniczone.

Szeroki zakres zdarzeń to priorytet

Ubezpieczenia zegarków przyjmują różnorodną postać. Najprostszym rozwiązaniem jest wykupienie indywidualnej polisy bezpośrednio w sklepie, w którym nabyliśmy konstrukcję. Nie każdy podmiot oferuje jednak taką opcję. Ciekawą alternatywę w przypadku egzemplarzy o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych stanowi ubezpieczenie mienia ruchomego w formie dodatku do standardowej polisy mieszkaniowej (obejmującej mury i ogół elementów stałych). Można też z powodzeniem postarać się o ochronę zegarka jako przedmiotu specjalnego. Niezbędne okazuje się tutaj skorzystanie z usług profesjonalnego rzeczoznawcy i poniesienie związanych z tym kosztów. Roczna wymagana kwota to od 200 do około 500 zł.  A od jakich konkretnie zdarzeń omawiany obiekt najlepiej ubezpieczyć? Otóż w pierwszej kolejności od kradzieży z włamaniem, polegającej na tym, że złodzieje pozostawiają po sobie widoczne ślady w postaci zbitej szyby czy powalonych mebli. Oto inne godne polecenia zdarzenia:

  • kradzież zwykła – jeśli złodziej działa wyjątkowo ostrożnie, czyli np. wchodzi do domu przez niedomknięte drzwi lub umiejętnie zdejmuje zegarek z naszego nadgarstka w miejscu publicznym
  • rabunek – odnosi się do sytuacji mających miejsce wyłącznie poza mieszkaniem, w których sprawca używa siły fizycznej, ewentualnie grozi jej zastosowaniem
  • losowe klęski naturalne – powodzie, pożary, huragany itp.

Najważniejsze wyłączenia

Każda osoba musi mieć świadomość, że ubezpieczenia zegarków zawsze mają jakieś wyłączenia odpowiedzialności. W momencie ich zaistnienia właścicielowi nie przysługuje żadne odszkodowanie finansowe z tytułu zniszczenia bądź utraty cennego obiektu. Brak rekompensaty najczęściej wynika z przechowywania zegarka w niewłaściwym miejscu, takim jak choćby domek letniskowy, balkon albo garaż. Pozostałe istotne wyłączenia to: wada fabryczna (koszty pokrywa gwarancja), rażące niedbalstwo lub celowe działanie skutkujące zniszczeniem konstrukcji, pożar będący efektem zaniedbań w zakresie przeglądów technicznych budynku, zepsucie mechanizmu pod wpływem alkoholu i innych używek, a także pozostawienie zegarka w nieruchomości niezamieszkałej przez co najmniej 3 miesiące.