Ubezpieczenie dzieł sztuki – Masz w domu wartościowy obraz? Sprawdź czym jest ubezpieczenie dla dzieł sztuki!

Posted on

Rynek sztuki to dynamiczny i konkurencyjny biznes, z ciągle zmieniającymi się trendami i modą (więcej). Zagrożenia, przed którymi stoją galerie, domy aukcyjne czy osoby prywatne są liczne i zróżnicowane. Są to np.:

  • straty finansowe
  • kradzież
  • uszkodzenie
  • zniszczenie dzieł sztuki.

Ubezpieczenie dzieł sztuki może zapewnić ochronę przed wszystkimi tymi ryzykami.

Co to jest ubezpieczenie dzieł sztuki?

Ubezpieczenie dzieł sztuki to umowa pomiędzy dwiema stronami: ubezpieczonym (osobą lub podmiotem, który chce coś ubezpieczyć) oraz ubezpieczycielem (firmą oferującą polisy ubezpieczeniowe). W zamian za składki opłacane przez ubezpieczonego (zwykle miesięczne lub roczne), ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli w okresie obowiązywania polisy wystąpi określone zdarzenie związane z danym dziełem sztuki. Zdarzenie to nazywa się „zdarzeniem” i musi być bardzo precyzyjnie zdefiniowane, aby ubezpieczyciel mógł wypłacić, jeśli się spełni.

Dzieła sztuki są umieszczane w określonej kategorii do ubezpieczenia. Kategorie wahają się od sztuk pięknych po sztuki dekoracyjne. Te ostatnie mogą być trudne do ubezpieczenia, ponieważ są to zazwyczaj przedmioty produkowane masowo. Jeśli jednak masz wyjątkowy przedmiot, który jest rzadki i cenny, możesz go wykorzystać do swojej polisy ubezpieczeniowej domu.

Firmy ubezpieczeniowe często oferują polisy na dzieła sztuki w ramach swoich polis ubezpieczeniowych majątkowych. W takim przypadku dodatkowe ubezpieczenie nie jest potrzebne, gdy Twój dom lub firma jest ubezpieczona od pożaru, kradzieży, powodzi i innych katastrof.

Jeśli chcesz oddzielnie ubezpieczyć swoją kolekcję i mieć pełną kontrolę nad wysokością ubezpieczenia i kosztami, rozważ zainwestowanie w polisę dotyczącą sztuki. Tego rodzaju polisa jest bardziej elastyczna niż standardowe zasady dotyczące domu lub firmy, ponieważ obejmuje całą kolekcję, a nie tylko jeden element w niej.

Każde dzieło sztuki jest podatne na uszkodzenie lub utratę. Niektóre rodzaje dzieł sztuki są bardziej podatne na uszkodzenia niż inne, ale wszystkie podlegają ryzyku związanemu z normalnym użytkowaniem i obsługą. Ubezpieczenie może ochronić Cię przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia lub utraty.

Ubezpieczenie dzieł sztuki — Rodzaje

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów ubezpieczeń dzieł sztuki. Najczęstsze polisy obejmują:

  • Kradzież/utrata – obejmuje koszt zastąpienia skradzionych lub zagubionych przedmiotów, takich jak obrazy i rzeźby. Obejmuje również dzieła, które zostały utracone przez właściciela, ale których nie można odnaleźć (na przykład, jeśli zostały zniszczone w pożarze).
  • Uszkodzenia – obejmuje to koszt naprawy lub przywrócenia uszkodzonych prac. Polisy te zazwyczaj pokrywają jedynie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, czy pożary. Szkody spowodowane przez zdarzenia spowodowane przez człowieka, takie jak kradzież, nie są objęte gwarancją w tej opcji.